ČeskyEnglish

Jste na stránce: Hotel Richmond Teplice / gdpr

V rámci jednání se společnosti RICHMOND Teplice (Zdeňka Doležalová) IČ: 87362121, se sídlem Teplice, R. Svobodové 1232/1, PSČ 415 01 (dále jen „správce"), o poskytování jejích služeb, jsou nebo budou zpracovány následující osobní údaje:

 

osobni údaj

kategorie

účel zpracování

doba uchování

kategorie subjektu oprávněných se seznámit s údajem

titul zpracování

jméno a příjmení

osobní údaje

zákonně povinnosti, identifikace

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci a obchodní partneři

zákonná povinnost, splnění smlouvy

datum (a místo) narození

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace, realizace podnikatelské činnosti

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

adresa bydliště a trvalého bydliště (sídlo)

osobní údaje

zákonné povinnosti, doručování písemností

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

pohlaví

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

rodné číslo

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

státní příslušnost

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

číslo průkazu totožnosti

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci

zákonná povinnost splnění smlouvy

emailová adresa

osobní údaje

komunikace, marketingové účely

až 6 let (domovní kniha) nebo na dobu trvání souhlasu

agendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneři

splnění smlouvy, souhlas (je-li udělen)

telefonní číslo

osobní údaje

komunikace

až 6 let (domovní kniha nebo interní záznam)

agendou příslušní zaměstnanci

splnění smlouvy

fotografie

zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

propagace, marketingové účely

po dobu trvání souhlasu

agendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneři

souhlas, je-li udělen

IP adresa

osobní údaje

zákonné povinnosti, identifikace, správa elektronických systémů

do ukončení pobytu v hotelu

agendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneři

zákonná povinnost splnění smlouvy

podpis

zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

zákonné povinnosti, komunikace, výkon podnikatelské činnosti

až 6 let (domovní kniha)

agendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneři

zákonná povinnost splnění smlouvy

kamerové záznamy

zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

ochrana života, zdraví a majetku

3 dny

agendou příslušný zaměstnanec nebo obchodní partner v oblasti bezpečnosti

ochrana zájmů

číslo bankovního účtu

osobní údaje

zákonné povinnosti

až 15 let (smlouva/objednávka)

agendou příslušný zaměstnanec

zákonná povinnost splnění smlouvy

číslo bankovní karty

osobní údaje

plnění smluv a jeho zajištění

až 10 let (daňový doklad, účetní evidence)

agendou příslušný zaměstnanec

zákonná povinnost splnění smlouvy

 

 


 

Kontakt na správcem pověřenou osobu v oblasti ochrany osobních údaje:

hotel@richmondteplice.cz

Tímto Vám sdělujeme, že máte právo:

  • požádat o potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo přístupu k těmto informacím

  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají Vaší osoby

  • na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby

  • na omezení zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby

  • na získání osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů

  • kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů

Dále Vám sdělujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně nebo automatizovaně. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo Českou republiku. Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování není označen jako „souhlas", je správce osobních údajů povinen zpracovat, má-li být naplněn účel daného právního jednání, a proto neposkytnutí těchto osobních údajů bude mít za následek nemožnost uskutečnění daného právního jednání. Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování je označen jako „souhlas", jste oprávněn odmítnout poskytnout, aniž by byla dotčena možnost plnění na základě daného právního jednání, v souvislosti, s kterým jste byl o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádán.

V případě, že jste udělil/anebo v budoucnu udělíte správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, mohou Vám být zasílána obchodní sdělení nebo jiné marketingové materiály dle uvážení správce.